Het Gesprek

Leven met LEV biedt pastorale- en geestelijke begeleiding bij de wens naar persoonlijke groei, de zoektocht naar zingeving en tijdens crisismomenten in het leven. In die situaties dienen zich vaak levensvragen aan; de zogenoemde ‘trage vragen’. Daar zijn geen pasklare antwoorden op te geven anders, dan bij je zelf en in de tijd te rade gaan.

Wanneer

‘Soms is stilstaan, sneller gaan’.

Dat merk je als je tegen grenzen aan dreigt te lopen.
Onze maatschappij stelt eisen aan ons die niet altijd te combineren zijn met wat wij als mens nodig hebben. Of we worden overvallen door situaties in het leven waar we mee hebben om te gaan. Op die momenten ontstaat vaak de behoefte aan spiritualiteit of persoonlijke geestelijke begeleiding.

Voor wie

Toenemend kunnen we steeds meer naar eigen inzicht vormgeven aan de eigen levensbeschouwelijke identiteit. Dat biedt ruimte maar kan tegelijk ook vragen oproepen. Als u niet meer kerkelijk bent en toch behoefte heeft aan een levensfase gesprek of omdat u in een palliatieve situatie verkeert, kunt u een beroep op mijn inzet doen.

Leven met LEV is er voor iedereen die uit diverse bronnen van zingeving put:
voor alle gezindten binnen het religieuze spectrum;
voor religieuze mensen die niet kerkelijk zijn;
voor kerkgangers die niet (meer) geloven;
voor als u spiritueel bent maar niet gelovig.