Mindfulnesstraining

MIndfulness     BASISTRAINING: 8 bijeenkomsten van 2 uur

Mindfulness     VOOR OUDEREN

Mindfulness     OP DE WERKPLEK;  6 bijeenkomsten van 1 1/2 uur

Met elkaar lopen we in onze tijd het risico te veel te willen of te moeten. Tot jezelf komen is dan niet eenvoudig. Helemaal niet als je al stress ervaart of gevoelig bent voor het hebebn van negatieve gedachten. Als geestelijk begeleider is Ellen bekend met diverse vormen van meditatie en technieken. Uitgaande van haar eigen ervaring in omgaan met stilte, meditatie en gebed geeft zij de aandacht training waarbij je oefent in bewust worden en in innerlijk tot rust komen.

Wat is van belang te weten:
De effecten van het beoefenen van Mindfulness zijn wetenschappelijk bevestigd.                     Uit onderzoek blijkt dat:
– Mindfulness samenhangt met persoonlijk welbevinden;
– Dat wanneer je Mindfulness beoefent, dit zichtbaar wordt op een hersenscan;
– Dat bij  mensen met een depressie, of bij hen die neigen tot negatieve gedachten en stress, de effecten van het beoefenen van Mindfulness vergelijkbaar is met het gebruik van antidepressiva.

Wat ga je leren?                                                                                                                                                     Deze training is geen therapie, maar begeleidt je het trainen van aandacht: in de richting en de kwaliteit daarvan. Geen ontspanning dus in eerste instantie, maar door het leren herkennen van patronen en (lichamelijke) signalen ben je eerder in staat keuzes te maken.

Stress, vermoeidheid en negatieve gevoelens krijgen minder kans krijgen. Concentratie, bewustzijn, aanvaarden, loslaten, ‘zijn’ versus ‘doen’, zijn kernthema’s.

Als levensbeschouwelijk werker en geestelijk verzorger is Ellen toegerust om inzichten uit Mindfulness in te zetten in haar wijze van begeleiden van mensen. Meer dan andere beroepsgroepen zijn geestelijk verzorgers vertrouwd met levensbeschouwelijke inzichten, meditatietechnieken, houdingen en oefeningen. Het is een aanvulling op het instrumentarium dat hen ten dienste staat als begeleiders van mensen met levensvragen.

Resultaten:                                                                                                                                                                     Deelnemers merken op, dat de positieve effecten van de training na enkele weken al merkbaar zijn!

 

Meld je op de contact pagina aan