Het (Levensfase) Gesprek

Leven met LEV biedt pastorale- en geestelijke begeleiding bij de wens naar persoonlijke groei, de zoektocht naar zingeving en tijdens crisismomenten in het leven. In dit soort situaties dienen zich vaak levensvragen aan; de zogenoemde ‘Trage’ vragen’ Vragen waar geen pasklare antwoorden op te geven zijn anders, dan bij jezelf  te rade gaan.

Wanneer

‘Soms is stilstaan, sneller gaan’. 

Dat merk je als je tegen grenzen aan dreigt te lopen. Onze maatschappij stelt eisen aan ons die niet altijd te combineren zijn met wat wij als mens nodig hebben. Of je wordt overvallen door situaties in het leven waar we mee hebben om te gaan. Er is een gevoel van onzekerheid, eenzaamheid. De verleiding is groot om maar snel op de -doe- stand te af te stemmen in plaats van stil te staan bij wat er gebeurt,  bij wat nodig is – op dát moment voor u, voor jou!

Dan kan een vertrouwelijk gesprek uitkomst bieden.

Voor wie

Toenemend kunnen we steeds meer naar eigen inzicht vormgeven aan de eigen levensbeschouwelijke identiteit, levenswijze. Dat biedt ruimte, maar kan tegelijk ook vragen oproepen. Als u behoefte heeft aan een Levensfase gesprek of omdat u in een palliatieve situatie verkeert kunt u een beroep op mijn ondersteuning doen.

Leven met LEV is er voor iedereen die uit diverse bronnen van zingeving put:
voor alle gezindten binnen het religieuze spectrum;
voor religieuze mensen die niet kerkelijk zijn;
voor kerkgangers die niet (meer) geloven;
voor als u spiritueel bent maar niet gelovig.

Kosten

Door de landelijke subsidieregeling van de overheid is de begeleiding kosteloos als u:

50 jaar of ouder bent en in de regio Zuid-Holland Noord woont l  voor volwassenen en kinderen in de palliatieve fase van een levensbedreigende ziekte.