Privacybeleid

Privacyverklaring

‘Leven met LEV’,Praktijk voor Begeleiding bij Levensoriëntatie en Persoonlijke ontwikkeling
IBAN NL 52ABNA 0429 764 332
KVK: 27326943

Praktijk ‘Leven met LEV’, gevestigd aan Kwikstaarthoek 15, 2317WT  te Leiden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de naleving van de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Contactgegevens
https://www.levenmetlev.nl
Email: e.kruyt@yahoo.com 
M 06 – 41 398 589

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk ‘LevenmetLEV’ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer 

Waar wij uw gegeven voor nodig hebben

Praktijk ‘Leven met LEV’ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van overeengekomen dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
– voor het betalen en afhandelen van de facturen waaronder declaraties bij Centrum voor Levensvragen Zuid-Holland Noord;
– voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
– voor het toezenden van bestelde producten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.
– voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk ‘Leven met LEV’ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk ‘Leven met LEV’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Algemene persoonsgegevens maximaal 2 jaar of voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Delen van persoonsgegevens met derden 
Praktijk ‘Leven met LEV’ zal in geen geval persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan ten behoeve van door haar geleverde diensten, tenzij hiervoor expliciet toestemming is gevraagd aan betrokkene(n).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk ‘Leven met LEV’ gebruikt geen Cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk ‘Leven met LEV’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan, Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet langer goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan via de mail contact op met Praktijk ‘Leven met LEV’.